Kvinna in i Sverige hade friluftsdag med landshövdingen

Kvinna in i Sverige hade friluftsdag med landshövdingen

I april hade vår kommun fint besök av vår landshövding Minoo Akhtarzand då hon hade friluftsdag tillsammans med kvinnorna i KIIS.
Friluftsdagen var en del i Länsstyrelsens arbete med att uppmärksamma Friluftslivets år 2021 och Landshövdingestafetten.

Under friluftsdagen mötte landshövding Minoo Akhtarzand en mindre grupp deltagare från KIIS i en skogsglänta där de tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén genomförde utomhusgympa och åt picknick.

Friluftsåret 2021 ligger just nu som bas för KIIS projektet i Skinnskatteberg och hälsofrämjande aktiviteter löper som en röd tråd genom deras arbete för att hjälpa kvinnorna att komma ut i arbete.

Läs mer om friluftsdagen, friluftslivets år 2021 eller projektet KIIS (kvinna in i sverige) via denna länk