Laddstationer till kommunen

Laddstationer till kommunen

En aktör har ingått ett avtal med Skinnskattebergs kommun som gör att denne får arrendera områden vid småbåtshamnen och cykelparken för uppsättning av laddstationer för eldrivna fordon.

Initialt kommer 8 laddstationer att installeras vid småbåtshamnen och ytterligare 6st vid cykelparken och dessa kommer alla ge 22kw laddning. Avtalet är dock flexibelt och aktören har möjlighet att utöka kapaciteten vid behov och efterfrågan, det finns även möjlighet att uppdatera antalet stationer ända upp till 10st på vardera platsen.

Dessa stationer är avsedda att användas av allmänheten och kommer vara tillgängliga för användning av alla fordonsägare. Betalning för laddning kommer att ske smidigt genom en dedikerad app, tillgänglig för nedladdning både på Android- och iOS-enheter.

En tidsplan och övrig information kommer gå att finna här på kommunens hemsida när vi mottagit besked från Vattenfall där ärendet ligger just nu. Vi håller dock tummarna för att stationerna ska kunna tas i bruk i slutet av detta år.

Vi hoppas genom detta avtal kunna underlätta för fordonsägare både i vår kommun och besökande.