Länet förlänger inriktning för idrott

Länet förlänger inriktning för idrott
Vid ett samverkansmöte den 12 maj beslutade länets aktörer att förlänga inriktningen för hur idrott kan bedrivas på ett smittskyddssäkert sätt till den 31 maj.
Länets kommuner, Region Västmanland, RF-SISU Västmanland och Länsstyrelsen har träffat en överenskommelse om gemensam inriktning för idrottsverksamhet i länet. Inriktningen grundar sig på smittläget av covid-19 i länet. Inriktningen gäller till den 31 maj.
Inriktningsbeslutet innebär att matchspel för unga födda 2002 och senare sker i den egna kommunen, eftersom den allmänna regionala rekommendationen om att begränsa icke-nödvändiga resor ligger kvar till 31 maj.
Det är också viktigt ur smittsynpunkt att det inte samlas människor runt om idrottsplanerna medan matcher/tävlingar pågår.
Inriktning för idrottsverksamhet U-Sam (– 31 maj)
Utomhusträning rekommenderas i så stor utsträckning som möjligt.
Träning kan utföras inomhus (med undantag för lagidrott och kontaktsport) och utomhus för alla åldrar.
Kontaktsport definieras som sport där man måste vara nära varandra för att utföra träningen, t. ex. pardans.
Barn födda 2002 och senare får genomföra enstaka match eller tävling utomhus:
  • Maximalt en match eller en endagstävling per lag/idrottsutövare och vecka.
  • Matchen eller tävlingen genomförs lokalt inom den egna kommunen. Resan till och från matchen/tävlingen sker individuellt.
  • Inga cuper eller flera olika matcher/tävlingar mot olika lag/personer samma dag ska förekomma. Man ska möta så få människor som möjligt.
Träning och enstaka match/tävling förutsätter att:
  • man inte delar utrustning med varandra.
  • man undviker gemensamma omklädningsrum.
  • man reser till och från aktiviteten individuellt.
  • individuell träning inomhus sker i mindre grupper om max 15 personer.
  • folksamlingar eller publik ska inte förekomma.