Lansering av Fokus Skinnskatteberg – den digitala plattformen!

Fokus Skinnskatteberg - omslagbild

Nu lanserar Skinnskattebergs kommun: Fokus Skinnskatteberg!  
Fokus Skinnskatteberg är en digital plattform med information om Skinnskattebergs kommun där invånare, företagare, föreningsaktiva, organisationer och intresserade ska kunna finna vägar att kroka arm för ett attraktivt Skinnskatteberg.  

Skinnskattebergs kommun har under våren och hösten 2020 arbetat fram ett kunskapsunderlag som beskriver, både på ett djupt och mångfacetterat sätt, läget i Skinnskattebergs kommun. Utifrån kunskapsunderlaget kan man se att Skinnskattebergs kommun är en kommun med starka varumärken och företag, tillväxt i turismnäringen, och har en mycket god äldreomsorg. Men, man kan även se en kommun med ett vikande befolkningsunderlag där nästan var tredje invånare är över 65 år och detta bidrar till en hög försörjningskvot. Genom underlaget återfinns även låga folkhälsotal, psykisk ohälsa hos unga och en klassning som en idrotts-svag kommun.  För att Skinnskattebergs kommun ska få en bestående och uthållig positiv utveckling är kommunen beroende av att alla involveras och tillsammans bidrar till detta arbete. Tillsammans skapar vi förändring.   

Hastigheten på utvecklingen, behov av omställning och nya sätt att göra saker på kräver att vi är öppna för varandras kompetenser, erfarenheter, olikheter och kunnande. För att Skinnskatteberg ska utvecklas är det viktigt att kommunen upplevs som attraktivt så att människor vill bo och verka i kommunen och leva sina liv här, etablera företag eller komma på besök. Attraktivitet har olika betydelse på vem man frågar. Arbetet måste därför riktas brett, så att alla tilltalas oavsett var i livet man är eller vilken bakgrund man har. – Marie Tollefsen Markström, kommunchef 

Som ett led i det arbetet har Skinnskattebergs kommun tagit fram den digitala plattformen Fokus Skinnskatteberg som är kommunens kunskapsunderlag digitaliserat. Plattformen är tänkt att fungera som en kanal där kommunen årligen kommunicerar ut viktiga aspekter kring vad som händer i världen, Sverige, närområdet och i Skinnskatteberg och hur detta sedan kan komma att påverka Skinnskattebergs kommun. 

Det här sättet att jobba på känns mycket spännande, utvecklande och nytänkande. Ett helt nytt sätt att dela och sprida information på. Det är ett led i vår vilja och ambition att ALLA som är involverade i vår kommun ska känna sig delaktiga och kunna påverka kommunens utveckling och framtid. Att vi gör det tillsammans! – Lena Lovén Rolén (S), kommunalråd

Fokus Skinnskatteberg är tänkt att fungera som en informationskälla för både medarbetare inom kommunen, invånare, företagare, föreningsaktiva, organisationer och intresserade. Plattformen ska arbeta för att alla ska ha samma kunskapsbas om nuläget så att alla tillsammans kan hjälpas åt att komma med bra förslag och lösningar för kommunens framtid. Plattformen skapar även en bra inblick i hur kommunen arbetar och ökar transparensen.  

Jag hoppas att Fokus Skinnskatteberg ska vara en levande plattform där invånare, företag, föreningar och organisationer utifrån kunskap och erfarenheter ska kunna kroka arm med varandra och kommunen. Jag är övertygad om att om vi är många som delar kunskap, delar inriktning och ser ett gemensamt mål då kommer positiva saker hända. – Marie Tollefsen Markström, kommunchef

Besök www.fokusskinnskatteberg.se och läs mer!