28/2, Ledningsarbete på huvudledning, Riddarhyttan

28/2, Ledningsarbete på huvudledning, Riddarhyttan

Planerat jobb, ledningsarbete på huvudledning i Riddarhyttan. 24 fastigheter är berörda,
Norra parkvägen, Södra och Norra Bergstigen samt Komossen.
Under arbetet kommer vattnet att stängas av till dessa 24 berörda fastigheter.

Start 28/2, torsdag kväll Start 22:00
Beräknas vara färdiga 1/3, fredag 05:00

Resterande fastigheter i Riddarhyttan kan uppleva störningar i form av missfärgat vatten.
Kommunens VA-tekniker kommer finnas på plats under hela tiden.

Vid frågor.
Vardagar 08:00-16:00
Vatten- avlopp och fastighetsservice
0222-51 58 50
Felanmalan@skinnskatteberg.se

Övrig Tid, kvällar och helger: 
Vatten och avloppsjour
Teknik och Service
070-654 45 87