ledningsröjning fastighet Riddarhyttan 1:110 och Prästgården 1:61

ledningsröjning fastighet Riddarhyttan 1:110 och Prästgården 1:61

Vattenfall kommer att utföra ledningsröjning på fastighet Riddarhyttan 1:110 och Prästgården 1:61 med början vecka 50.

Vattenfall ombesörjer inte bortforsling av röjningsrester.