Med anledning av Corona: 8-regeln även för sittande publik!

Med anledning av Corona: 8-regeln även för sittande publik!

Den 23 november har Länsstyrelsen Västmanland i samråd med smittskyddsläkaren fattat beslut om att regeringens regel om åtta personer i publiken ska gälla även för sittande publik. Beslutet träder i kraft tisdagen den 24 november samtidigt som regeringens beslut.

Regeringens beslut om ett tak på åtta personer vid offentliga tillställningar behöver gälla i hela landet. Länsstyrelsen har fått en del frågor, där många upplever otydlighet i gällande regler och rekommendationer. Det finns en risk att både allmänheten och arrangörer tycker att det blir otydligt med olika regler i olika delar av landet. Därför fattar nu Länsstyrelsen i Västmanland och alla övriga länsstyrelser likadana beslut i hela landet.

Beslutet gäller evenemang och tillställningar. När det gäller restauranger och caféer omfattas deras vanliga verksamhet av ett annat regelverk, förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Länsstyrelsens beslut gäller dock även för restauranger och andra serveringsställen när de anordnar evenemang som räknas som offentliga tillställningar, till exempel en konsert eller en teaterföreställning.

Begravningar är undantaget

Taket vid begravningar ska precis som regeringen beslutat vara 20 personer istället för åtta. Det förutsätter dock, som i alla sammanhang, att det finns möjlighet att hålla avstånd.

Läs mer på Länsstyrelsen hemsida!