13/5, Covid 19 – Beställning av skolmat för gymnasieelever

13/5, Covid 19 – Beställning av skolmat för gymnasieelever
Från och med måndag den 18 maj kommer elever som är folkbokförda i Skinnskattebergs kommun men som studerar vid annan gymnasieskola som inte kan erbjuda mat på hemort, att erbjudas skolmat.

För elever som studerar hemifrån vars gymnasieskola inte kan erbjuda skolmat i hemort kan matlådor hämtas ut vid Integration och arbetsmarknadsenheten, Helmers stig 10, 739 92 Skinnskatteberg.

Beställning och avhämtning av mat

Beställning görs för en vecka i taget. Du kan välja att beställa mat för en eller flera dagar. Maten hämtas sedan varje dag, utlämning sker från Integration och arbetsmarknadsenheten, Helmers stig 10, 739 92 Skinnskatteberg 11:30-12:30.

Beställningar görs senast fredagar före klockan 12:00 för kommande vecka (Första beställning innan 15 maj 12:00 för utlämning 18 maj). Matsedel kommer inte vara tillgänglig i förväg utan anpassas efter antalet portioner som ska lagas och vilka råvaror som finns tillgängliga.

Beställd mat hämtas klockan 11:30-12:30. Om du som elev inte kan hämta mat själv finns möjlighet för vårdnadshavare att hämta beställd mat mot uppvisande av elevens id-handling.

Specialkost och allergier

Har du någon annan allergi eller specialkost fylls detta i vid beställningen.

Avhämtning av mat – skicka in din beställning

Beställning av mat görs till Jeanette Lövdin på jeanette.lovdin@skinnskatteberg.se
Jeanette Lövdin kommer skicka ett bekräftelsemail på beställningen.

Vid beställning ska namn, klass, telefonnummer och skola uppges.

Beställning för elever på Brinellskolan

Beställning av matlådor gäller ej för elever som går på Brinellskolan, Brinellskolan erbjuder utkörning till Skinnskatteberg. Läs mer på: www.nvu.se för beställning av matlådor för elever på Brinellskolan.