Med anledning av säkerhetsläget i Ukraina

Med anledning av säkerhetsläget i Ukraina

Vi vet att många är oroliga vad som händer i världen. Skinnskattebergs kommun följer utvecklingen och har en tät dialog med andra kommuner och myndigheter som tex. Länsstyrelsen, Migrationsverket och MSB.

Vi har en beredskap att ta emot flyktingar i Skinnskatteberg men inväntar att Migrationsverket tar kontakt med oss. Det är även Migrationsverket som upphandlar boenden och för tillfället upphandlas inte privata bostäder, läget kan dock ändras snabb så följ utvecklingen här.

Många vill såklart hjälpa till, har ni kläder och andra förnödenheter får ni kontakta hjälporganisationer i Skinnskatteberg och hur de vill motta dessa.

Det viktigt att få information från säkra källor så att ryktesspridning inte uppstår. Krisinformation.se är en sådan bra källa.

Vi kommer lägga ut mer information löpande på hemsidan