Medborgarundersökning- är du utvald?

Medborgarundersökning- är du utvald?
Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. Det är ett viktigt underlag för oss att utveckla Skinnskattebergs kommun och vi blir tacksamma om du som får enkäten tar dig tiden att svara. I årets omgång deltar 137 kommuner och totalt kommer 178 754 personer ingå i urvalet. SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska. Mer information om undersökningen kan du läsa om här. 
Tack för att du hjälper oss att göra Skinnskatteberg till en ännu bättre kommun!