Meddelande om skyddsjakt

Meddelande om skyddsjakt

Med anledning av den kraftigt ökade populationen svartfågel och mås i de centrala delarna av Skinnskatteberg, så kommer skyddsjakt att inledas som åtgärd i syfte att försöka motverka eventuell sanitär olägenhet. Svartfågel är en äldre benämning på ett antal fågelarter som är svarta till färgen, exempelvis kråka, skata, kaja och råka.

Skyddsjakten kommer att utföras av kommunjägare.

Enligt rutin underrättas Polismyndigheten av kommunjägaren vid varje enskilt tillfälle då skyddsjakt bedrivs.