Meddelande om strömavbrott

Meddelande om strömavbrott

Skinnskattebergs kommun har fått meddelat från Vattenfall att de planerar att släcka ned vägbelysningen vid Bråten mellan kl. 08:00-10:00 den 12 januari. Detta eftersom de ska genomföra arbete på deras ledningsnät.

Alla berörda av detta strömavbrott ska ha fått information av vattenfall. Om det finns övriga frågor så kontakta deras kundcenter på telefonnummer: 020-82 58 58