Naturvårdsbränning i naturreservatet Lappland

Naturvårdsbränning i naturreservatet Lappland

Idag onsdag den 24 maj genomför Länsstyrelsen i Västmanlands län en naturvårdsbränning i naturreservatet Lappland i Skinnskatteberg. Bränningen innebär att du kan se eller känna lukt av brandrök om du befinner dig nära området. Beroende på vindens riktning kan röklukt även sprida sig en längre sträcka.

Området som ska brännas ligger cirka 5 kilometer sydost om Skinnskattebergs centralort i naturreservatet Lappland. Ytan som ska brännas är cirka 15 hektar. Arbetet utförs av personal från Länsstyrelsen. Samtliga är utbildade i naturvårdsbränning. Bränningsarbetet beräknas starta runt lunchtid och vara klart under kvällen.

Eldningsförbudet som råder för tillfället omfattar inte naturvårdsbränning eller hyggesbränning och skötselmetoder som innebär bränning som utförs enligt råd och anvisningar från bransch och myndigheter.