Naturvårdsbränning Lappland

Naturvårdsbränning Lappland

Imorgon, tisdag den 4 juni, mellan klockan 10.00 och 11.00 kommer en naturvårdsbränning att genomföras i naturreservatet Lappland i Skinnskattebergs kommun. Bränningen innebär att du som befinner dig nära området kan se eller känna lukten av brandrök.

Vad är en naturvårdsbränning?

En naturvårdsbränning är en planerad skogsbrand i ett avgränsat område. Syftet är att efterlikna resultatet av en naturlig skogsbrand, men under kontrollerade och säkra former. Naturvårdsbränningar utförs av länsstyrelserna i skyddade områden som nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden.

Hur går det till?

Naturvårdsbränningen sker på ett lugnt och kontrollerat sätt.
Den genomförs med kort varsel när vädret är lämpligt.
Bränningarna sker under perioden maj-september.
Varje bränning genomförs under en dag, men eftersläckning och efterbevakning fortsätter i flera dagar tills alla glödhärdar är släckta.

Efter bränningen – undvik området

Efter bränningen kommer området att vara svart och sotigt en tid framöver. På grund av risken för fallande träd och grenar avråder vi från att besöka området de närmaste månaderna.