Nominering till Valde-priset innan 1 november

Skinnskattebergs station

För att uppmärksamma och hedra Valde Fehrms insatser för järnvägstrafiken i Skinnskatteberg uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott att inrätta en fond 1992.

En kommitté tillsätts varje mandatperiod och skall utse en pristagare. Syftet med Valde-priset är att uppmärksamma och hedra personer som genom oegennyttigt, ideellt och långvarigt arbete gjort en samhällsinsats som gagnat kommunen och Skinnskattebergsbygden.

Du kan nominera dig själv, någon/några person/er enligt ovanstående kriterier. Det går bra att nominera igen, om just din kandidat inte blivit vald tidigare år. Nominering tillsammans med motivering skall vara inlämnad senast den 1 november 2022.

Priset på 5 000 kr delas ut i samband med kommunfullmäktige i december.

Maila din nominering till:
maria.sydholm@skinnskatteberg.se

Eller skicka till:
Skinnskattebergs kommun
Maria Sydholm
Box 101
739 22 Skinnskatteberg