Nu påbörjas arbetet med laddstationer i kommunen

Nu påbörjas arbetet med laddstationer i kommunen

En aktör har ingått ett avtal med Skinnskattebergs kommun som gör att denne får arrendera områden vid småbåtshamnen och cykelparken för uppsättning av laddstationer för eldrivna fordon.

Under nästa vecka (v 40, 2023) startas arbetet med att få dessa laddstationer på plats genom att marken ska förberedas och grävning påbörjas. I första skedet kommer det att vara området vid småbåtshamnen förbereds och under grävningen kommer parkering att vara förbjuden på platsen.

Initialt kommer 8 laddstationer att installeras vid småbåtshamnen och dessa stationer är avsedda att användas av allmänheten.
Betalning för laddning kommer att ske smidigt genom en dedikerad app, tillgänglig för nedladdning både på Android- och iOS-enheter.