Ny sträckning för Borntorpets elljusspår

Ny sträckning för Borntorpets elljusspår
I dagarna påbörjades anläggningsarbetet för en förnyad sträckning av Borntorpets elljusspår, med beräknad slutföring senast i mitten av december 2023. En central del av projektet inkluderar separationen av 170 meter spår samt parkering från privat mark, enligt 2023 års investeringsbudget.
Under den månadslånga ombyggnadsperioden kommer arbetsfordon vara närvarande längs spåret vid Borntorpet, och allmänheten uppmanas att hålla säkert avstånd till dessa fordon. Kommunen överväger även att skapa en ny grillplats och ledentré till Bruksleden vid motionsspåret.
Under arbetet kommer befintlig sträckning vara upplyst med korta avbrott vid övergången till den nya sträckan. Observera att belysningen över de 170 metrarna på privat mark inte kommer vara i funktion från och med torsdag 16 november till sista veckan i november. För att säkerställa kostnadseffektivitet används befintliga stolpar och elledningar som monteras ned och återanvändas på den nya sträckningen, där nya LED-armaturer kommer installeras för ökad energieffektivitet.
Samarbetet mellan Skinnskattebergs kommuns sektorer Kultur & Fritid och Teknik & Service utgör en betydande främjare för detta spännande initiativ. Den nya sträckningen inte bara ökar tillgängligheten till skogsområdet, motionsspåret och parkeringen, utan möjliggör också detta genom en gynnsam kombination av kommunal mark och det nyligen ingångna arrendeavtalet mellan kommunen och Sveaskog. Detta positiva partnerskap skapar en win-win-situation, där samhället kan dra nytta av förbättrad tillgänglighet och utnyttjande av naturområdena.