Nya åtgärder mot covid-19 från 22nov och 1dec

Nya åtgärder mot covid-19 från 22nov och 1dec

Den 22 november utökas rekommendationerna om testning för covid-19 vid symtom. Till den 1 december förbereds också smittskyddsåtgärder, som till exempel förslag om vaccinationsbevis, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Detta gäller från 22 november

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom

Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom. Följande rekommendationer kommer därmed att gälla:

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.
  • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
  • Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.
  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Åtgärder från 1 december

Till den 1 december tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter mot smittspridning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Myndigheten har också bett regeringen att besluta om vaccinationsbevis. De arrangemang som endast har deltagare med sådana bevis ska enligt förslaget kunna genomföras utan att begränsa antalet deltagare. Däremot kan kompletterande smittskyddsåtgärder komma att behövas.

Föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Föreskrifterna ska omfatta allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter som inte använder sig av vaccinationsbevis. Arrangemang inomhus med upp till 100 deltagare och arrangemang utomhus berörs inte. Exempel på begränsningar som kan komma att införas är regler om max antal personer per kvadratmeter tillgänglig yta och krav på avstånd mellan sällskap. Förslaget kommer att skickas på remiss. Den här sidan kommer uppdateras med mer information om föreskrifterna när dessa är beslutade.

Vaccinationsbevis

Folkhälsomyndigheten har också bett regeringen besluta om vaccinationsbevis från den 1 december för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Genom att kräva vaccinationsbevis av besökare ska en arrangör kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att begränsa antalet deltagare. Däremot kan kompletterande smittskyddsåtgärder komma att behövas.

Vaccinationsbevis ska kunna användas vid arrangemang för fler än 100 deltagare inomhus. Vaccination kommer vara förutsättningen för ett bevis och kan inte ersättas med bevis på genomgången infektion eller negativt test.

Förutsättningar för att få vaccinationsbevis

Med vaccinerad menas en person som tagit minst två doser vaccin. Det ska också ha gått minst två veckor sedan den andra dosen. Personer som inte vaccinerat sig eller endast tagit en dos räknas som ovaccinerade och kan inte få vaccinationsbevis.

Som vaccinationsbevis kommer covidbevis som utfärdas av Ehälsomyndigheten att användas.

EU-medborgare kommer kunna använda sina nationella covid-bevis för att visa att de är vaccinerade. Vissa vaccinsorter ges endast i en dos, de som vaccinerats med dem kan också få ett covid-bevis.

Bakgrund till förändringarna

Åtgärderna mot covid-19 ska inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. De ska också ta hänsyn till barns bästa. Folkhälsomyndigheten anpassar därför löpande sina åtgärder mot covid-19 utifrån det läge som råder. I mitten av november har en uppgång synts i europeiska länder trots hög vaccintäckning samt ökningar i vissa svenska regioner. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att det krävs ytterligare åtgärder.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 29 september

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor.
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

De som är 6 år och äldre och inte är vaccinerade eller haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna rekommenderas att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige oavsett om man har symtom eller inte.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig vid symtom på covid-19

Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier

Rekommendationer som kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier angående covid-19.

Information till arbetsgivare

Arbetsgivare har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen.

Information till arbetsgivare

Information om hälsoskyddstillsyn

Informationen om hur hälsoskyddstillsynen kan förebygga och minska risken för spridning av smittor som exempelvis covid-19 har uppdaterades den 29 september.

Information om miljö- och hälsoskyddstillsyn