Nya regler om rökfria utomhusmiljöer

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, som bland annat innehåller bestämmelser om fler rökfria miljöer utomhus. Att införa fler rökfria miljöer utomhus syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.

Med den nya lagen är det även förbjudet att röka på följande platser:

  • Vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
  • Uteserveringar utanför restauranger och caféer.
  • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Vilka produkter omfattas?

Följande produkter omfattas av den nya lagen:

  • Röka tobak
  • Inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa).
  • Att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak
  • Röka örtprodukter
  • Använda e-cigarretter.

Vad gäller för mig som företagare?

Lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger platser dit allmänheten har tillträde, till exempel hotell, restauranger och butiker. Du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Om det tidigare varit tillåtet att röka måste du ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Om någon röker trots tillsägelse, får personen avvisas.