Nya utlämningstider! Beställning av skolmat för gymnasieelever!

Nya utlämningstider! Beställning av skolmat för gymnasieelever!

Från och med tisdag den 8 december kommer elever som är folkbokförda i Skinnskattebergs kommun men som studerar vid annan gymnasieskola som inte kan erbjuda mat på hemort, att erbjudas skolmat.

För elever som studerar hemifrån vars gymnasieskola inte kan erbjuda skolmat i hemort kan matlådor hämtas ut vid Allaktivitetshuset Sture Skinnskatteberg.

Beställning och avhämtning av mat
Beställning görs för en vecka i taget. Du kan välja att beställa mat för en eller flera dagar. Maten hämtas sedan varje dag, utlämning sker vid Allaktivitetshuset Sture Skinnskatteberg Klockan 12:00-12:30

Beställningar görs senast fredagar före klockan 12:00 för kommande vecka.
Matsedel kommer inte vara tillgänglig i förväg utan anpassas efter antalet portioner som ska lagas och vilka råvaror som finns tillgängliga.

Beställd mat hämtas klockan 12:00-12:30 (OBS, ny tid). Om du som elev inte kan hämta mat själv finns möjlighet för vårdnadshavare att hämta beställd mat mot uppvisande av elevens id-handling.

Specialkost och allergier
Har du någon annan allergi eller specialkost fylls detta i vid beställningen.

Avhämtning av mat – skicka in din beställning
Beställning av mat görs till skolmat@skinnskatteberg.se, vi kommer skicka ett bekräftelsemail på din beställning.
Vid beställning ska namn, klass, telefonnummer och skola uppges.