Orange Day och En vecka fri från våld

Orange Day och En vecka fri från våld

Måndag den 25 november är dagen då hela världen uppmärksammar mäns våld mot kvinnor och flickor. Det är dagen då många kända byggnader runt om i världen tänds upp i orange sken. Denna dag är döpt till Orange day och är initierad av UN woman.

Idag inleds också kampanjen ”En vecka fri från våld” som är ett initiativ som leds av Unizon och MÄN, men stödjs av Länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och SKL. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att öka kunskap och medvetenhet om våldet.

Läs mer om Orange Day här

och om ”En vecka fri från våld” här