Packcyklar = sant!

Packcyklar = sant!

Skinnskattebergs kommun ska vara en attraktiv landsbygdskommun där miljö och klimatarbete är prioriterat. Gemensam service går i täten och har investerat i två packcyklar som drivs av batteri. Tanken är att minska ner bilåkandet där det är möjligt och på så vis leva upp till ett målområde inom kommunen.