Rapportera döda vildsvin

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA via denna länk. Om du har tamgrisar som blir sjuka och dör ska du genast kontakta din veterinär.

Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta

Afrikansk svinpest har påträffats på vildsvin utanför Fagersta kommun. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Idag har Jordbruksverket tagit beslut om att fastställa en smittad zon utifrån det aktuella fyndet och vilka åtgärder och begränsningar som ska gälla i zonen. En del […]

Vill du vara familjekompis?

Egentligen är det ingen stor sak. Man bjuder varandra på fika, någon visar en bra promenadstig eller bara hänger med barnen i bästa lekparken. Men det kan innebära så mycket för att inkludera varandra i Skinnskatteberg och i Sverige. Jag bjuder dig och din redan etablerade familj tillsammans med en ny svensk familj på mat […]

Idag ljuder utomhusvarningssignalen VMA

Idag, måndagen den 4 september, testas utomhusvarningssignalen VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. Signalen testas klockan 15.00 Signaltestet pågår under minst två minuter. Kl. 15.05 kommer signalen faran över, en signal på 30 sekunder. Utomhussignalen, VMA, är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, […]

VATTENAVSTÄNGNING ÖVRE KÄLLFALLET 4/9 – 5/9

Sök Region Västmanlands tillfälliga marknadsföringsstöd

Det ekonomiska läget gör att det just nu kan vara svårt för företag att finansiera marknadsföringsinsatser. Du som företagare kan därför söka Region Västmanlands tillfälliga marknadsföringsstöd. Stödet syftar till att främja den ekonomiska utvecklingen i länet genom att hjälpa dig att expandera din verksamhet. Sista dag för intresseanmälan är den 30 september Observera att en […]

Laddstationer till kommunen

En aktör har ingått ett avtal med Skinnskattebergs kommun som gör att denne får arrendera områden vid småbåtshamnen och cykelparken för uppsättning av laddstationer för eldrivna fordon. Initialt kommer 8 laddstationer att installeras vid småbåtshamnen och ytterligare 6st vid cykelparken och dessa kommer alla ge 22kw laddning. Avtalet är dock flexibelt och aktören har möjlighet […]

Septembernumret av 0222:an, online.

Nu finns septembernumret av informationsbladet 0222:an att läsa online. Du hittar den genom att klicka på denna länk!

Skinnskattebergs kommun följer händelseutvecklingen angående den höjda terrorhotnivån

Som många säkert känner till så ser säkerhetspolisen ett ökat terrorhot mot Sverige. Terrorhotnivån har därför höjts från en trea till en fyra på den femgradiga skalan. Motiveringen är att Sverige, enligt Säkerhetspolisen, nu blivit ett prioriterat mål för terrorister. Polisen rekommenderar att du ska leva som vanligt, men vara vaksam. Frågan tas på största […]

Större vattenavstängning FÄRNA 21 Augusti