Påminelse byte av gatunamn, uppdaterad information

Påminelse byte av gatunamn, uppdaterad information

Med anledning av ett medborgarförslag och det beslut som kom från kommunfullmäktige så kommer vissa gator i kommunen att byta namn. Detta kommer att ske i olika etapper under en period på 8 veckor med start vecka 13. Namnen byts ut eftersom det tidigare lett till missuppfattningar och fel vid diverse leveranser.

Om du bor på någon av de gator som får namnet ändrat ska du ha mottagit eller så kommer du att mottaga ett brev från Skinnskattebergs kommun med information. Det som boende behöver göra är att meddela släkt och vänner om förändringen och även eventuella prenumerationer, men kommunen ombesörjer adressändringen till Skatteverket. Vi vill även be er hålla koll på fakturor då företag kan ta ut en ersättning för “adressändring vid flytt”. 

Gatorna det gäller är:
(Klicka på bilden för större version)