Pontus Nohres stiftelse, sök senast 15 februari!

Pontus Nohres stiftelse, sök senast 15 februari!

Glöm inte söka medel från Pontus Nohres stiftelse, vi har förlängt till den 15 februari!
senast 15 februari 2021. Sökte du i oktober 2020 behöver inte ansökan skickas in igen.

Stiftelsen utdelar stipendier till följande ändamål:
– Elever folkbokförda i Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den obligatoriska grundskolan.
– Stärka rikets försvar.
– Främja barn eller ungdomsvård eller fostran och utbildning.
– Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade.
– Främja vetenskaplig undervisning eller forskning.

Stipendium kan sökas upp till 2 år efter att individ eller organisation varit folkbokförd, eller haft sitt organisatoriska säte, i Skinnskattebergs kommun i minst 10 år.

Elever ansöker ur Pontus Nohres stiftelse via extern webbplats:
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Nohres.aspx

Övriga ansökningar mejlas till:
daniel.wangblad@skinnskatteberg.se
0222-51 55 43