Pontus Nohres stiftelse

Pontus Nohres stiftelse
Glöm inte söka medel från Pontus Nohres stiftelse
senast 31 oktober!
 
Stiftelsen utdelar stipendier till följande ändamål:
– Elever folkbokförda i Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den obligatoriska grundskolan.
– Stärka rikets försvar.
– Främja barn eller ungdomsvård eller fostran och utbildning.
– Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade.
– Främja vetenskaplig undervisning eller forskning.
 
Stipendium kan sökas upp till 2 år efter att individ eller organisation varit folkbokförd, eller haft sitt organisatoriska säte, i Skinnskattebergs kommun i minst 10 år.
 
Elever ansöker ur Pontus Nohres stiftelse via extern webbplats:
 
Övriga ansökningar mejlas till: