Projektstöd till investering i Oxbrons Banvaktarstuga

Projektstöd till investering i Oxbrons Banvaktarstuga

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat projektstöd till Oxbrons Banvaktarstuga inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet är att investera i Oxbrons Banvaktarstuga och tillhörande byggnader, cykel- och ridleder samt ansluta sista del och återuppbyggnad av den bro som tågen trafikerade över vattenleden som löper strax norr om Oxbron i Skinnskatteberg för att främja friluftsliv, utveckla attraktiva boendemiljöer och ge bättre förutsättningar för turism i länet.