Råd vid värmeböljor

Råd vid värmeböljor

Vad är en värmebölja och vad innebär den?
Värmebölja är en period med ovanligt varmt väder. Värmebölja definieras av SMHI som
en period på minst tre dagar i sträck då dygnets högsta temperatur är minst 26 grader.
Höga temperaturer kan vara påfrestande för kroppen, särskilt för personer i riskgrup –
per. Att vistas länge i solen kan orsaka trötthet, huvudvärk, yrsel och illamående. Varmt
väder kan också orsaka vätskebrist och uttorkning om du inte dricker tillräckligt med
vätska. Men hur du klarar och upplever värme är individuellt.

Läs mer om värmebölja här!