Räddningsregion Bergslagen fyller 1 år

Räddningsregion Bergslagen fyller 1 år

Idag, 12 maj 2021, fyller Räddningsregion Bergslagen (RRB) 1 år! Grattis till en pigg och stark ettåring! RRB är en gemensam, operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. Den innebär att alla räddningsinsatser i området numera leds från en gemensam ledningscentral i Örebro som bemannas med personal från de 17 ingående räddningstjänsterna.

Syftet med RRB är att åstadkomma ökad samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster och därmed uppnå en mer effektiv användning av resurser och större förmåga att genomföra räddningsinsatser.

I oktober 2020 beslutade riksdagen om förändringar i lagen om skydd mot olyckor som innebär att alla räddningstjänster i landet behöver hitta en liknande lösning.

– Det gemensamma ledningssystemet i Räddningsregion Bergslagen har fungerat bättre än förväntat under det första året och vi har hanterat flera svåra händelser. Vi ser också att vårt samarbete väl svarar upp mot den nya lagstiftning som nu har kommit, säger Mattias Larsson, sammankallande för styrgruppen i RRB. Läs mer här (länk till sida om RRB på webben) https://www.raddningkarlstad.se/Om-oss/Raddningstjanst/raddningsregion-bergslagen/