Region Västmanland uppmanar, vaksamhet mot vaccinationsbedragare

Region Västmanland uppmanar, vaksamhet mot vaccinationsbedragare
– Vi har i och med att vaccinationen startat för äldre och sköra grupper tyvärr sett att försök till bedrägerier gjorts i andra regioner. Vi vill därför nu, i förebyggande syfte, be invånare i Västmanland att vara uppmärksamma och höra av sig till polisen om de misstänker att de blivit utsatta, säger Hans Löhman, säkerhetschef, Region Västmanland.