Valnämnden söker röstmottagare

Valnämnden söker röstmottagare

Vi är ett glatt gäng som har uppdrag som röstmottagare på valdagen, söndag den 11 september. Vi skulle vilja ha med fler! Som röstmottagare arbetar du i lag om 5–6 personer under ett eller flera arbetspass och arbetet är uppdelat i olika uppgifter och vi byter också uppgifter under passet. Du får en kortare utbildning på 2–3 timmar, på kvällstid i maj, juni eller augusti. Arvode per timme utgår för tjänstgöring som röstmottagare och när du deltar i utbildningen. Välkommen att ringa Tarja Isomäki, tel. 0222-51 56 40 för mer information.

Anmäl dig här