Rutiner kring besök hos anhörig vid Skinnskattebergs kommun

Rutiner kring besök hos anhörig vid Skinnskattebergs kommun

Idag den 9 februari släpps många av de restriktioner som funnits att förhålla sig till från folkhälsomyndigheten. Dock vill vi i Skinnskattebergs kommun förtydliga att visa rutiner som skapats för att minska smittspridningen av Covid-19 kan komma att kvarstå. I det fall du önskar besöka en anhörig i Skinnskattebergs kommun så gäller denna rutin februari ut:

Rutin för besök hos anhörig