Samråd angående utsmyckning av Hästparken i Riddarhyttan

Samråd angående utsmyckning av Hästparken i Riddarhyttan

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27, §241, att ge förvaltningen i uppdrag att planera lekplatsens utsmyckning i dialog med en extern landskapsarkitekt.

Uppdraget är nu genomfört och om du klickar HÄR finner du ett förslag till utsmyckning. Förslaget till utsmyckning finns även att hitta, uppsatt som affisch, både i receptionen i kommunhuset och i biblioteket.

Tid för samråd pågår till och med 31 augusti. Synpunkter på förslaget skickas till kommun@skinnskatteberg.se

Kommunen tackar på förhand för ert engagemang och eventuella synpunkter!