Samråd: Avfallsföreskrifter för VafabMiljö

Samråd: Avfallsföreskrifter för VafabMiljö

Avfallsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund 2024 ska revideras med en rad ändringar med anledning av lagstiftning och förändrade uppdrag.

Enligt MB 15 kap 44 § ska de föreslagna nya föreskrifterna ut på samråd i form av en utställning av dokumentet och den ska finnas tillgänglig för invånarna i fyra veckor. Utställning pågår mellan 17 juli och 14 augusti och finns att besöka på Skinnskattebergs bibliotek samt i kommunhuset i Skinnskatteberg vardagar mellan kl. 08:00 – 12:00.

Du får gärna ta med dig dokumenten hem från våra utställningsplatser, du finner dem även via denna länk: https://vafabmiljo.se/nyheter/utstallning-av-reviderade-avfallsforeskrifter/

Skriv ner dina synpunkter och lämna in dem på kommunhuset senast den 15 augusti, ställ ditt brev till Tarja Isomäki, kommunsekreterare. Eller mejla direkt till info@vafabmiljo.se