Samrådsmöte Gunnilbo korsningåtgärd !KORT VARSEL!

!UPPMÄRKSAMMA KORT VARSEL!
Trafikverket bjuder in till ett samrådsmöte om väg 233/250, Gunnilbo, korsningsåtgärd.
Tid och plats:
Torsdagen den 14 december kl. 18.00–20.00 i Allaktivitetshuset Sture, Köpingsvägen 16 i Skinnskatteberg.