Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse
Folkhälsomyndigheten har fått rapporter om flera fall av covid-19 där personer har smittats i samband med uteliv utomlands på nattklubbar, pubar och ställen där nya kontakter etableras. Detta ökar sedan risken för smittspridning och utbrott i Sverige, där den inhemska spridningen av covid-19 nu ligger på en låg nivå, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar, från den 12 juli till den 31 augusti, alla resenärer följande:
✈️ Håll dig uppdaterad om hur smittläget ser ut på orten du besöker. Umgås i en mindre krets och håll fysisk distans till övriga. Res aldrig om du har symtom.
✈️ Har du varit ute och rest gäller testning med PCR-test vid hemkomst till Sverige, även om du inte har symtom. Detta rekommenderas oavsett vilket land som har besökts, med undantag för Norden. Tidigare rekommendationer för resande från tredje land ligger kvar oförändrade.
✈️ Individer som rest i EU-länder och har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige eller de som haft covid-19 under de senaste sex månaderna undantas från rekommendationen men PCR-testas liksom övriga i samhället vid symtom.
✈️ Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp.
✈️ Om du är smittad riskerar du att sprida smitta vidare till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans.
Mer information hittar du på folkhälsomyndighetens hemsida via denna länk