Skärpta restriktioner i Västmanland och utvidgade åtgärder!

Skärpta restriktioner i Västmanland och utvidgade åtgärder!

Skärpta restriktioner i Västmanland:

På grund av fortsatt spridning av coronaviruset har Folkhälsomyndigheten beslutat att de lokala allmänna råden förlängs och ska gälla fram till och med den 13 december (tidigare gällde 10 december för Västmanland).

Följande gäller nu dig som bor eller vistas i Västmanland:
  • Ha inte fysisk kontakt eller umgänge andra än de du bor med. Ha inte fest eller annat socialt fysiskt umgänge.
  • Gå inte till köpcentrum, muséet, moskén, kyrkan eller gymmet. Avstå från alla liknande inomhusmiljöer. Det går bra att handla mat och hämta mediciner på apotek, så länge du inte har symptom.
  • Ställ in fysiska möten. Gå inte på konsert, föreställningar, bio, träning, match eller tävling. Barn under 15 år kan fortfarande träna.
  • Res inte, varken inom eller utom länet, om du inte till exempel måste ta dig till jobbet eller ett vårdbesök.

Utvidgade åtgärder i Skinnskattebergs kommun:

  • Lokaler och evenemang – Förvaltningen har tillsvidare stängt ner uthyrning av lokaler för externa användare. Vidare rekommenderas att man bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar, (Detta rör inte ordinarie skol och ungdomsverksamhet för barn födda 2005 eller senare). 
  • Vård och omsorg – För information rörande Covid -19 så förstärker vi nu förhindrandet av smittspridning genom att även använda visir i allmänna utrymmen på våra äldreboenden, inte enbart inne på avdelningarna.
  • Möten internt och externt – Rekommendationen för anställda inom Skinnskattebergs kommun är att vara restriktiva eller inte delta på tjänsteresor, möten, utbildning eller andra sammankomster. Minimera risken för smittspridning. Använd digitala möten så mycket som möjligt. Beslut av sektorchef behövs för att delta på lokala, regionala och nationella sammankomster. 
  • Distansarbete  I den mån verksamheter tillåter skall personal arbeta på distans i syfte att minimera smittspridning. Prata med din närmaste chef om du ska arbeta på distans!
  • Lunch- och fikarutiner –  Under rådande situation när vi ser en ökning av smittspridning är det viktigt att vi alla hjälps åt att följa våra rekommendationer. Med anledning av detta har Skinnskattebergs kommun tagit fram rekommendationer vid fika- och lunchraster.