Skinnskatteberg går helt över till LED belysning

Skinnskatteberg går helt över till LED belysning

Tekniska förvaltningen har gjort en beställning till vår samarbetspartner Vattenfall elanläggningar att byta ut samtliga kvarvarande äldre armaturer till LED armaturer i kommunen. När installationen är slutförd så är Skinnskattebergs kommun den tredje kommunen av samtliga 13 kommuner (Vattenfalls upptagningsområde) som helt gått över till LED belysning.

  • Energibesparing blir ca 200kr/armatur och år (bygger på energipris/överföringskostnad på 2kr/kWh).
  • Det handlar om 756st armaturer, 677st i Skinnskatteberg och 79st i Färna, Kommunen har totalt 1400st stolparmaturer.
  • Förutom energibesparing när energiåtgången blir minst halverad så blir det en avsevärt bättre miljö för alla, där vi nu blir hg (kvicksilver) fria i hela kommunen gällande den här typen av belysning.

Installationen kommer att utföras under 2023 och tidplan aviseras på kommunens hemsida.