Räddningsregion Bergslagen – tillsammans för ett tryggare samhälle

Räddningsregion Bergslagen – tillsammans för ett tryggare samhälle

Idag tisdag den 12 maj 2020 klockan 10.00 startar Räddningsregion Bergslagen (RRB), en ny gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland bildar nu därför en gemensam operativ ledningsorganisation.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna.

Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.

Samarbete gällande räddningsledning och resurser

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att

 • snabbt få mycket resurser till en olycksplats,
 • leda stora insatser samt
 • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Gemensam ledningscentral i Örebro

Ledning på skadeplats och i systemet som helhet bedrivs från en ny, gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar, med befäl som fördelar sin arbetstid mellan Räddningsregion Bergslagen och den egna räddningstjänsten. Här finns ett vakthavande befäl och ett larmbefäl som tillsammans med en räddningschef i beredskap utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala insatsledare samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.

SOS Alarm en viktig del i systemet

SOS Alarm är också en viktig del i systemet. Deras operatörer sköter utlarmningen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.


Att ingå i Räddningsregion Bergslagen innebär att om vi drabbas av en större händelse i vår kommun så kommer det att finnas tillgång till mer resurser. Det kommer därför hända att det finns flera brandbilar från olika organisationer/Kommuner tutandes i vår kommun!

Bakgrunden till detta samarbete är de stora bränder som vi i Sverige drabbats av de senaste åren. Därför känns det nu tryggt att vi kan öka upp vår styrka genom att arbeta gemensamt.

– Kenneth Johansson, Räddningschef Skinnskattebergs kommun


De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Bergslagen är:

 • Bengtsfors räddningstjänst
 • Bergslagens räddningstjänst
 • Brandkåren Norra Dalarna
 • Nerikes Brandkår
 • Räddningstjänsten
 • Arvika Räddningstjänsten
 • Dals-Ed Räddningstjänsten
 • Eda Räddningstjänsten
 • Hagfors Räddningstjänsten
 • Karlstadsregionen Räddningstjänsten
 • Malung-Sälen Räddningstjänsten
 • Skinnskatteberg Räddningstjänsten
 • Säffle Räddningstjänsten
 • Årjäng Räddningstjänsten
 • Åmål Sunne räddningstjänst
 • Södra Dalarnas räddningstjänstförbund
 • Torsby räddningstjänst

Här finner ni en beskrivande video om Räddningsregion Bergslagen: https://youtu.be/1zbzerT56ao