Skulpturen ”Relaxation” på plats i Riddarhyttan

Skulpturen ”Relaxation” på plats i Riddarhyttan
Nu är skulpturen ”Relaxation” av Basem Zammam på plats i Riddarhyttan
Konstverket är placerat inom det parkområde som sträcker sig emellan Allaktivitetshuset och lekplatsen. Genom denna placering bli konstverket väl synligt från många håll.
Ur konstnärens egen beskrivning av konstverket:
”Det är en marmorskulptur föreställande en kvinna som sitter i solen, som böjer sig framåt och kanske slumrar till. …. En vit marmorskulptur av en kvinna associeras med antikens klassiska statyer. Samtidigt är den placerad på ett samtida sätt direkt på gräset, som en vän du går förbi i parken.
Den har mjuka former och finslipade ytor och är säker för barn. Besökare och barn kan interagera med den. Jag tror att barn kommer att uppleva en känslomässig koppling till den. Hon kommer att stanna i många generationer framåt när människor växer upp i Riddarhyttan och bli en del av Riddarhyttans identitet och människors minnen.”
Konstverket har fina konstnärliga kvaliteter och blir ett värdefullt tillägg till platsen. Genom både material och formspråk har skulpturen starka historiska referenser men ger likafullt ett samtida intryck. Detta skapar en intressant komplexitet och borgar för att konstverket till och med kan upplevas som tidlöst och därmed vara relevant under många år framåt.
Konstverket ger ett intryck av att befinna sig i ett tillstånd av vila. Det finns ett förflutet, men gestalten vilar nu en stund, i väntan på det som komma skall, framtiden.
Det är inte ett porträtt av en särskild person utan en människa, alla människor.
Konstverkets placering är lågt, i nära anslutning till omgivande markyta. Avsikten är att ge intryck av att gestalten sitter just här, hör till platsen, är hemma. Hon har sin plats, i samhället. Är trygg och självklar.
Genom att gestalten vrider huvudet lite lätt visar hon sin närvaro. Är delaktig, i kontakt med samhället, människorna runtom.
Både placering och position skapar en vänlig vardaglighet. Samtidigt som skulpturen ändå ger ett exotiskt intryck med sin vita marmor.
En tankeväckande kombination av att både höra till och ändå vara unik.
Genom placeringen nära marknivå blir skulpturen spännande att upptäcka inte minst för barn. Konstverkets storlek står i bra relation till platsen. Den skulpterade gestalten är ca 1,5 gånger större än naturlig storlek vilket är konstnärligt väl motiverat här. Storleken medför en form av abstraktion vilket bidrar till att den landar väl på platsen.
Sammantaget är bedömningen att konstverket på bästa sätt både knyter an till och är relevant för Riddarhyttan som plats. Konstverket kommer att bidra till att skapa en plats och stärka samhällets identitet.
/ Bedömningsgruppen för inköp av konstverk till Riddarhyttan genom Birgitta Lövestedt