Skyltning av den smittade zonen

Skyltning av den smittade zonen

På uppdrag av Jordbruksverket monteras det nu skyltar runt om den smittade zonen med Afrikansk svinpest. Detta för att påvisa vart zonen börjar samt vilka restriktioner som finns inom området.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida