Hemtjänsten – Smittspårning med anledning av Covid-19 

Hemtjänsten – Smittspårning med anledning av Covid-19 

För kännedom arbetar Skinnskattebergs kommun just nu med smittspårning då personal inom hemtjänsten testats positivt för Covid-19.

Hälsningar,
Carina Gullemo
Sektorchef vård och omsorg