Snabbladdare, 150Kw, till Skinnskattebergs kommun

Snabbladdare, 150Kw, till Skinnskattebergs kommun

Skinnskatteberg får fyra snabbladdare installerade vid den redan etablerade laddstationen vid småbåtshamnen (reningsverket).

Det är företaget Elektrikérn AB som valt Skinnskatteberg som plats för sin etablering av laddstationer. Via arrendeavtal så finns redan två etableringar i Skinnskatteberg, småbåtshamnen och skateparken.

Den här miljonsatsningen sätter Skinnskatteberg på Sverigekartan över platser där snabbladdning är möjlig.

Sajten uppladdning.nu listar i dag över 3 000 svenska laddpunkter och när installationen är klar (juli 2024) finns Skinnskatteberg med som alternativ plats och inte bara med en utan fyra 150Kw laddare.

”Vi satsar stort och med full kraft. Dagens laddbara bilar behöver egentligen inte så höga kW-tal som 150 kW, men vi vill påverka utvecklingen att göra det enkelt att välja elektrifierat både nu och i framtiden – det här är ett viktigt steg i omställningen till fossilfrihet”, säger Jimmy Wilhelmsson, VD på Elektrikérn AB.

”Tillsammans med det sommarcafé som skall finnas även i år blir det här en bra plats att vara på”, avslutar Olle Karlsson teknisk chef i Skinnskattebergs kommun.