Sök Region Västmanlands tillfälliga marknadsföringsstöd

Sök Region Västmanlands tillfälliga marknadsföringsstöd
Det ekonomiska läget gör att det just nu kan vara svårt för företag att finansiera marknadsföringsinsatser. Du som företagare kan därför söka Region Västmanlands tillfälliga marknadsföringsstöd. Stödet syftar till att främja den ekonomiska utvecklingen i länet genom att hjälpa dig att expandera din verksamhet.
Sista dag för intresseanmälan är den 30 september
Observera att en intresseanmälan inte är en ansökan! Regionen går igenom intresseanmälningarna och rekommenderar eller avråder sedan från att göra en skarp ansökan. Bedömningen är att var tredje ansökan kommer att beviljas.
För mer information och för att skicka in en intresseanmälan gå in via denna länk