Solör Bioenergi genomför planerat avbrott på fjärrvärmen i Skinnskatteberg

Vi har blivit meddelade idag att leverantören Solör Bioenergi, som levererar fjärrvärme till några fastigheter i Skinnskatteberg skall genomföra ett planerat avbrott under morgondagen för underhållsarbete.

Onsdagen den 24 april, från klockan 08:00 – ca 16:00, kommer värme och varmvatten vara avstängt till de fastigheter som är påkopplade till fjärrvärmenätet. Kallvattnet kommer att fungera som vanligt!

För mer information och kontakt, klicka på denna länk: https://solorbioenergi.se/