Stängning Bibliotek och sporthallar!

Stängning Bibliotek och sporthallar!

Med anledning av de senaste nationella restriktionerna stänger Skinnskattebergs kommun följande:

Skinnskattebergs Bibliotek
Skinnskattebergs Bibliotek är stängt från och med 21 december 2020 – 24 januari 2021.

Sporthallen och gymnastikhallen Skinnskatteberg
Samtliga idrottshallar som Skinnskattebergs kommun tillhandahåller kommer att vara stängda från och med 21 december – 24 januari 2021.

Anledningen till besluten är att Folkhälsomyndigheten rekommenderar stängning av verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva.

Vid frågor kontakta:
Birgitta Lövestedt
Sektorchef kultur och fritid
0222-51 57 05

Läs mer här!