Störningar i telenätet

Störningar i telenätet
För kännedom:
Just nu har Tele2 störningar i telenätet vilket medför att det kan vara svårt att nå oss via telefonen. 
Det kan även göra det svårt att nå nödnumret 112. Har man svårigheter att nå 112 ska man ta ur SIM-kortet ur mobilen och sedan försöka igen.
Läs mer på: https://om.tele2.se/driftstorning-gallande-telefonitjanster-tillbaka/