Stort tack för en givande föreningsdialog!

Stort tack för en givande föreningsdialog!
Tack till alla eldsjälar som deltog under gårdagens föreningsdialog med temat engagemang! Lokala föreningar inspirerades av Kristina Ljungros som berättade som sitt arbete inom bland annat RFSU och Röda korset. Därefter arbetade deltagarna gruppvis och diskuterade utvecklingsfrågor för föreningslivet i Skinnskattebergs kommun.
 
Tack till SISU Idrottsutbildarna som var på plats och agerade processledare.