Strandpromenaden – dålig beläggning och gropar

Strandpromenaden – dålig beläggning och gropar

På delar av strandpromenaden finns dålig beläggning och gropar som medför risk för fallolyckor. Vi ber om försiktighet vid promenader längs strandpromenaden till vi har hunnit åtgärda detta, vilket kommer ske tidigast efter helgerna och nyår.

Med vänlig hälsning
Olle Karlsson
Sektorchef teknik och service
0222-51 56 31