Tillfälliga färdbevis på bussar

Tillfälliga färdbevis på bussar

De tillfälliga färdbevis som främst gymnasieelever använder när deras skolkort inte fungerar, är giltiga på alla bussar och tåg trots att de inte går att blippa i maskinen.